Inschrijfformulier lidmaatschap

E-mail adres
Contributiebedrag per 1-7-2023 per kwartaal

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 juni schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

De contributie wordt per kwartaal afgeschreven. U geeft door ondertekening van dit formulier toestemming tot automatische incasso.