Geschiedenis

Geschiedenis ZBC’97

ZBC’97 is de jongste voetbalvereniging binnen Zwijndrecht en ontstaan uit twee voetbalverenigingen die allebei op hetzelfde sportpark speelden: sc Bakestein, een zaterdagclub en vv Zwijndrecht, een zondagvereniging.

Tussen beide clubs liep slechts een smalle weg: Tienkamp.

Deze weg heet tegenwoordig Voltastraat.

Om de mogelijkheden voor de jeugd te vergroten besloten beide jeugdbesturen om intensief samen te werken. De jeugdleden werden gemengd en na een aantal gezamenlijke trainingen maakten de jeugdtrainers van Bakestein en Zwijndrecht de nieuwe pupillenelftallen bekend. Elk jeugdteam kreeg een trainer en een begeleider. De teams werden verdeeld: de ene helft speelde namens Bakestein en de andere helft namens Zwijndrecht. Zo speelde het ene team in het groen-witte tenue van Zwijndrecht en het andere in het geelzwarte tenue van Bakestein. Algauw bleek de jeugd het goed met elkaar re kunnen vinden.

De gemeente zetten beide besturen onder druk om tot een nieuwe, gezamenlijke vereniging te komen zo veel mogelijk met behoud van ieders eigen identiteit, zoals een zaterdag en een zondag afdeling.

Om er echt één vereniging van te maken wordt er een ontwerpactie op gezet. Alle jeugdleden mogen hun favoriete tenue ontwerpen. Bij een unanieme keus van de jury, bestaande uit mensen van de beide jeugdcommissies, zal het gekozen tenue in productie worden genomen.

De twee jeugdcommissies komen regelmatig bij elkaar om tot een gezamenlijk feest met Sint en Kerst te komen. Veel vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en de feesten van die eerste paar jaren verliepen gezellig.

Ook de bestaande trainers en leiders overleggen vaak om zo tot mooie gelijkwaardige jeugdteams te komen.

ZBC’97 GROEIT DOOR!
In de afgelopen maanden het ZBC’97 verder gegroeid, want het aantal leden is de 250 inmiddels ruimschoots gepasseerd.

Ruim voor het einde van 2020 is het doel voor dit jaar bereikt. De teller staat nu op 266 leden. Nu is het zaak om dat aantal vast te houden en gaandeweg uit te bouwen.

Lukt het ons om in 2021 met een elftal meer te voetballen?
Lukt het ons om de jeugdafdeling verder te laten groeien?

JEUGD
Ook onze jeugdafdeling groeit verder, want we hebben inmiddels 32 jeugdleden.
Het is nog maar vijf jaar geleden dat het initiatief ontstond om met de Ballenbak te beginnen. Dat lukte met vier, vijf kinderen van leden.

Dat groepje vormde het begin waaruit de jeugdafdeling gegroeid is. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe jeugdleden en onze jeugdleden betalen nog steeds tot hun twaalfde jaar geen contributie.

Kom jij ook voetballen bij ZBC’97?