Erelid Arie Stal op 87 jarige leeftijd overleden.

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid Arie Stal op 87-jarige leeftijd is overleden. Hoewel wij op de hoogte waren van zijn afnemende gezondheid, komt dit bericht voor velen zeer onverwachts

Onze gedachten gaan uit naar familie, vriensen en kennisen en wij wensen hen veel sterkte toe.

Bestuur ZBC97