Er is ook nog goed nieuws!

Dan het goede nieuws: het coöperatiefonds van de Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden heeft ons € 7.500 toegezegd voor het verduurzamen van onze kleedkamers. Concreet betekent het dat de boilers en cv-ketels vervangen kunnen worden. Daarvoor is nog wel meer geld nodig dat het door de Rabobank toegezegde bedrag en daarover later meer. Er kan in ieder geval met deze klus begonnen worden.