ZBC’97 groeit

Het aantal leden en het aantal teams is groter dan in het afgebroken seizoen 2019-2020. Op zaterdagen zijn er acht teams actief: drie jeugdteams en vijf senioren teams.

Op zondagen zijn dat er zes. De teller van ons ledenaantal staat inmiddels op 243. Nog voor het einde van 2020 willen we graag de 250 halen en dat kan.

Met name bij de jeugd zijn er nog allerlei mogelijkheden. Er is slechts een klein aantal nieuwe leden nodig om met vier jeugdteams aan de competitie deel te nemen. Nog altijd betalen jeugdleden tot hun twaalfde jaar geen contributie.

Word jij ons 250e lid?