Home

Geschiedenis ZBC’97

ZBC’97 is de jongste voetbalvereniging binnen Zwijndrecht en ontstaan uit twee voetbalverenigingen die allebei op hetzelfde sportpark speelden: sc Bakestein, een zaterdagclub en vv Zwijndrecht, een zondagvereniging.

Tussen beide clubs liep slechts een smalle weg: Tienkamp.

Deze weg heet tegenwoordig Voltastraat.

Om de mogelijkheden voor de jeugd te vergroten besloten beide jeugdbesturen om intensief samen te werken. De jeugdleden werden gemengd en na een aantal gezamenlijke trainingen maakten de jeugdtrainers van Bakestein en Zwijndrecht de nieuwe pupillenelftallen bekend. Elk jeugdteam kreeg een trainer en een begeleider. De teams werden verdeeld: de ene helft speelde namens Bakestein en de andere helft namens Zwijndrecht. Zo speelde het ene team in het groenwitte tenue van Zwijndrecht en het andere in het geelzwarte tenue van Bakestein. Algauw bleek de jeugd het goed met elkaar re kunnen vinden.

De gemeente zetten beide besturen onder druk om tot een nieuwe, gezamenlijke vereniging te komen zo veel mogelijk met behoud van ieders eigen identiteit, zoals een zaterdag en een zondagafdeling.

Om er echt één vereniging van te maken wordt er een ontwerpactie op gezet. Alle jeugdleden mogen hun favoriete tenue ontwerpen. Bij een unanieme keus van de jury, bestaande uit mensen van de beide jeugdcommissies, zal het gekozen tenue in productie worden genomen.

De twee jeugdcommissies komen regelmatig bij elkaar om tot een gezamenlijk feest met Sint en Kerst te komen. Veel vrijwilligers zetten hun beste beentje voor en de feesten van die eerste paar jaren verliepen gezellig.

Ook de bestaande trainers en leiders overleggen vaak om zo tot mooie gelijkwaardige jeugdteams te komen.

ZBC’97 groeit!
Het aantal leden en het aantal teams is groter dan in het afgebroken seizoen 2019-2020. Op zaterdagen zijn er acht teams actief: drie jeugdteams en vijf senioren teams. Op zondagen zijn dat er zes. De teller van ons ledenaantal staat inmiddels op 243. Nog voor het einde van 2020 willen we graag de 250 halen en dat kan. Met name bij de jeugd zijn er nog allerlei mogelijkheden. Er is slechts een klein aantal nieuwe leden nodig om met vier jeugdteams aan de competitie deel te nemen. Nog altijd betalen jeugdleden tot hun twaalfde jaar geen contributie. Word jij ons 250e lid